Cum a inceput TravelSmartInfo?

Travelsmartinfo s-a nascut din pasiune. Pasiunea de a calatori, de a cunoaste lumea si de a impartasi experiente de neuitat adunate de prin cele mai indepartate colturi ale lumii. La inceput, Travelsmartinfo a fost un blog de calatorii unde am facut cunoscute locurile minunate pe care le-am vazut in cele peste 147 de tari vizitate pe parcursul a peste 25 ani de calatorii si promovare destinatii turistice.
Numele Travel + Smart + Info este sugestiv pentru scopul initial al proiectului, respectiv: informatii si idei de calatorie despre destinatii originale, pe care oricine le poate vizita chiar avand un buget moderat dar folosit cu intelepciune.
Top
Contractul cadru cu turistul - TRAVELSMARTINFO.RO
fade
11672
page-template-default,page,page-id-11672,mkd-core-1.2.2,mkdf-social-login-1.3.1,mkdf-tours-1.4.2,voyage-ver-2.2,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-breadcrumbs-area-enabled,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-slide-from-top,mkdf-fullscreen-search,mkdf-fullscreen-search-with-bg-image,mkdf-search-fade,mkdf-side-menu-slide-with-content,mkdf-width-470,mkdf-medium-title-text,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

Nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Partile contractante:

TRAVELSMARTINFO SRL cu sediul social in Voluntari, str. Constelatiei nr 5, avand CUI 39120428, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/1421/2018, reprezentata legal prin administrator, LUCA GABRIEL MIHAIL, in calitate de agentie organizatoare, denumita in continuare, dupa caz, „TRAVELSMARTINFO” sau „Agentia”, titulara a Licentei de turism nr. 475/2019, cu termen de valabilitate nelimitata,

si

Calatorul/reprezentantul calatorului, domnul/doamna ………………………………………………., domiciliat/a in …………………………………………………………………, telefon mobil…………………………………., e-mail …………………………….

au convenit incheierea prezentului contract, pentru sine si pentru urmatoarele persoane pentru care calatorul intelege sa achite pretul serviciilor:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre TRAVELSMARTINFO SRL, in calitate de Agentie de turism organizatoare (denumita in continuare ”Agentia”), a pachetului de servicii de calatorie mentionate in Anexa 1 a prezentului contract,  care devine parte integranta a prezentului contract. Anexa 1 contine:

 • Informatii prealabile puse la dispozitia calatorului inainte de acceptarea ofertei Agentiei
 • Descriere generica a drepturilor calatorului.
 • Informatii privind continutul si caracteristicile pachetului.
 • Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Trimiteri catre Anexa 2 continand programul de derulare a pachetului.

1.2. Cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat in legatura cu pachetul de servicii ce face obiectului prezentului contract se regasesc in Anexa 3 care devine parte integranta a prezentului contract.

1.3.  Daca pachetul de servicii de calatorie include cazare si presupune prestarea acestora catre minori neinsotiti de un parinte sau de o alta persoana autorizata, informatiile care sa permita contactul direct cu minorul sau cu persoana responsabila de acesta in locul in care minorul este cazat sunt urmatoarele:

1.4. Persoanele care alaturi de calator vor beneficia de serviciile incluse in pachet si si pentru care calatorul a incheiat prezentul contractul sunt:

 • ____________________

Pentru persoanele mai sus mentionate conditiile contractuale se extind in mod automat si asupra acestora sub rezerva achitarii pretului contractului conform prevederilor prezentului contract.

 1. INCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Contractul se incheie, dupa caz, in momentul semnarii lui si a receptionarii Anexelor, care reprezinta parti integrante ale contractului, de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate prin mijloace electronicein conditiile legii si ale ofertei prezentate de Agentie.

2.2. Se considera acceptare a conditiilor contractuale de servicii de calatorie, in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice:

 1. a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
 2. b) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie solicitate de acesta in baza documentelor justificative emise de Agentie;

Incheierea Contractului nu va obliga Agentia la procesarea rezervarilor de servicii de calatorie, decat dupa achitarea de catre calator a 30 % din pretul pachetului, urmand ca restul sa fie achitat conform Anexei 1 a prezentului Contract.

 1. PRETUL CONTRACTULUI

Pretul Contractului si modalitatile sale de plata sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Contract.

In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia a achitat un avans, insa nu achita in termenul specificat in Anexa 1 ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept fara punere in intarziere, prin simplul fapt al neachitarii restului de plata la scadenta, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute Anexa 1.

Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-una sau mai multe monede, in valuta specificata in contract sau in LEI la cursul BNR din data facturarii, la care se poate adauga un procent de risc valutar in marime de + 2%.

 1. MODIFICARI ALE PRETULUI CONTRACTULUI – CLAUZE GENERALE

4.1. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

(a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

4.2. Preturile stabilite in contract pot fi modificate numai daca Agentia trimite calatorului o notificare clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.

4.3. In cazul unei reduceri de pret, Agentia are dreptul sa deduca cheltuielile administrative efective din rambursarea datorata calatorului. La cererea calatorului, Agentia de turism organizatoare prezinta dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

 1. ALTE POSIBILE MODIFICARI ALE CONTRACTULUI – CLAUZE SPECIALE

5.1. Inainte de inceperea executarii pachetului Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului Contract, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat calatorul in scris (pe suport durabil prin e-mail, fax, sms etc.) cu cel putin 48 de ore inainte de data prestarii primului serviciu de calatorie. O modificare a pretului pachetului care nu va depasi 8% din valoarea acestuia se va face potrivit clauzei 4.2. din prezentul contract.

5.2. Daca Agentia are cunostinta de una dintre modificarile mai jos mentionate, are obligatia sa furnizeze in scris calatorului (pe suport durabil prin e-mail, fax, sms etc.), urmatoarele informatii, in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate in Anexa 1 sau in Anexa 2, dupa caz:

 1. a) ora programata de plecare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legaturilor de transport si ale sosirii;
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a intermediarului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a intermediarului;
 3. c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

5.3. In cazul modificarii semnificative a altor caracteristici principale ale serviciilor de calatorie mentionate in Anexa 1, inainte de inceperea executarii pachetului, (inclusiv o majorarea pretului cu peste 8% ori schimbarea locului de cazare), sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat (incluse in Anexa 2), aceasta are obligatia de a informa calatorul in scris pe suport durabil prin mijlocul de comunicare mai jos mentionat, cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii calatoriei (cu exceptia modificarii pretului, care va fi notificata cu 20 de zile inainte de data inceperii calatoriei).

5.4. In acest caz calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen rezonabil specificat de Agentie, sa accepte in scris modificarea propusa sau sa inceteze contractul comunicand decizia sa in scris Agentiei, fara a plati vreo penalitate de incetare.

5.5. In cazul in care calatorul nu comunica in scris Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In cazul in care contractul privind pachetul de servicii de calatorie este incetat ca urmare a respingerii modificarilor semnificative notificate de Agentie si neacceptate de calator, in masura in care calatorul nu accepta un alt pachet, Agentia ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului, platile urmand a fi efectuate catre calatorul semnatar al contractului, in contul bancar indicat de acesta.

 5.7. Mijloace de comunicare electronice convenite cu calatorul pentru aducerea la cunostinta a modificarilor contractului sunt urmatoarele:

Pentru Agentie: va fi adresa de e-mail de pe care a fost expediata notificarea de modificare ori adresa de e-mail contact@travelsmartinfo.ro sau mihai.luca@travelsmartinfo.ro

Pentru calator: ________________________________________

 1. TRANSFERUL CONTRACTULUI

6.1. Cu exceptia situatiilor prevazute in mentiunile speciale ale sectiunii B.3.2.2 Alte costuri suplimentare si limitari ale Anexei 1, Calatorul poate transfera prezentul Contract unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile ale pachetelor achizitionate, dupa ce notifica in scris Agentia intr-un termen rezonabil inainte de inceperea executarii pachetului, dar nu cu mai putin de 10 zile inainte de prestarea primului serviciu care face obiectul pachetului achizitionat. In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata, persoana careia ii este transferat contractul si Agentie urmeaza a se incheia un act de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractat si transferat.

6.2. Calatorul care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

6.3. Agentia de turism organizatoare informeaza calatorul care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului in termen de 3 zile lucratoare de la data receptionarii notificarii scrise cu privire la solicitarea de transfer, luand in considerare si dispozitiile sectiunii B.3.2.2 Alte costuri suplimentare si limitari ale Anexei 1.

 1. INCETAREA CONTRACTULUI PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CALATORIE SI DREPTUL DE RETRAGERE INAINTE DE INCEPEREA EXECUTARII PACHETULUI

7.1. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta va fi tinut sa plateasca Agentiei o penalitate stabilita conform Anexei 1 – sectiunea B.3.2.1, in functie de momentul incetarii contractului inainte de inceperea executarii pachetului. In absenta unor penalitati de incetare standardizate in Anexa 1, valoarea penalitatii de incetare corespunde pretului pachetului, din care se scad economiile de costuri si veniturile generate de executarea alternativa a serviciilor de calatorie. La cererea calatorului, Agentia de turism organizatoare prezinta o justificare pentru cuantumul penalitatilor de incetare.

7.2 Calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.

7.3. Agentia poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate de acesta, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:

 1. a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in Anexa 1, iar Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:

         (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care        dureaza mai mult de sase zile;

         (ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;

         (iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;

 1. b) Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.

7.4. In ipotezele incetarii contractului mai sus amintite, Agentia ramburseaza orice plati efectuate de catre sau pe seama calatorului pentru pachetul respectiv, din care se scade penalitatea de incetare corespunzatoare, dupa caz, nu mai tarziu de 14 zile de la incetarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie. Platile vor fi efectuate catre calatorul semnatar al contractului, in contul bancar indicat de acesta.

 1. OBLIGATIILE PARTICULARE ALE CALATORULUI

8.1. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

8.2. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera.

8.3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acestuia.

8.4. Calatorul datoreaza pretul intreg al calatoriei (iar Agentia nu are obligatia sa il ramburseze daca acesta a fost platit) in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

8.5. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

8.6. Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.

 1. CALATORUL SI UNITATILE DE CAZARE

9.1. Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor si politica proprie fiecarui hotel in ceea ce priveste ora de cazare.  Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

9.2. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii de primire actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii de cazare biletul de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

9.3. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.

9.4. Toate unitatile de cazare si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

9.5. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.

9.6. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

 1. OBLIGATIA / RASPUNDEREA AGENTIEI PENTRU EXECUTAREA PACHETULUI

10.1. Agentia este responsabila de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de calatorie.

 10.2. Totusi raspunderea Agentiei nu va putea fi angajata in urmatoarele cazuri:

 1. a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
 2. b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, anularea zborului, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, pericol de atentat terorist, neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;
 3. c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

10.3. Calatorul informeaza, fara intarzieri nejustificate, Agentia in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de circumstantele cazului. Contactarea Agentiei o puteti face prin oricare dintre mijloacele indicate in art. 11.3 din prezentul contract.

10.4. In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu prezentul contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:

 1. a) neconformitatea nu poate fi remediata;
 2. b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

10.5.  In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea semnalata din cauza situatiilor indicate la lit. a) si b) de mai sus, atunci se aplica prevederile privind neconformitati si despagubiri descrise in art. 12.

10.6. In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, acesta poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor efectuate in acest scop in limita de raspundere asumata de Agentie prin art. 12 din prezentul contract. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca agentia de turism organizatoare refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.

10.7. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.

10.8.  In cazul in care serviciile alternative propuse, conform paragrafului anterior, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului.

10.9. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agentie in ipotezele de mai sus doar in cazul in care serviciile alternative nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata. Se poate prezuma ca o reducere de pret este neadecvata daca este mai mica de 8% din valoarea serviciului de calatorie considerat neconform.

10.10. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse de Agentie, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri in conformitate cu art. 12 din prezentul contract, fara a inceta prezentul contractul.

10.11. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, acesta poate inceta prezentul contract fara plata unei penalitati de incetare si, dupa caz, poate sa ceara, in conformitate cu art. 12 din prezentul contract, reducerea pretului si/sau despagubiri, dupa caz.

10.12.  In cazurile in care:

 • este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse Agentie deoarece acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata, sau
 • neconformitatea unor dintre serviciile incluse in pachet afecteaza in mod substantial executarea acestuia, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator,

si daca pachetul achizitionat prin prezentul contract include transportul de pasageri,

Agentia asigura de asemenea, repatrierea calatorului cu transport echivalent, fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru acesta.

10.13. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea calatorului, astfel cum s-a convenit potrivit paragrafului anterior, din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu va depasi trei nopti pe calator. Daca in legislatia specifica privind drepturile pasagerilor, aplicabila la momentul aparitiei unei asemenea situatii, sunt prevazute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru intoarcerea calatorului, se aplica perioadele respective.

Agentia are dreptul sa invoce circumstante inevitabile si extraordinare pentru a limita raspunderea continute in prezentul paragraf, doar daca furnizorul de transport in cauza poate invoca astfel de circumstante in temeiul legislatiei Uniunii Europene aplicabile la momentul aparitiei unei asemenea situatii.

10.14. Limitarea costurilor la 3 nopti de cazare prevazuta in paragraful anterior nu se aplica

 • persoanelor cu mobilitate redusa, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa pe durata calatoriei pe calea aerului, si insotitorilor acestora.
 • femeilor insarcinate si minorilor neinsotiti si nici persoanelor care au nevoie de asistenta medicala speciala, cu conditia ca Agentia sa fi fost informata cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului.
 1. OBLIGATIA AGENTIEI DE A ACORDA ASISTENTA

11.1. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, inclusiv in cazul in care este imposibil sa se asigure intoarcerea calatorului astfel cum s-a convenit prin prezentul contract de calatorie din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, in special prin:

 1. a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;
 2. b) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative.

11.2. Agentia va pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu va depasi in niciun caz costurile generate la nivelul Agentiei.

11.3. Calatorul poate solicita asistenta folosind unul dintre mijloacele de comunicare mentionate in Anexa 1 a prezentului contract, in sectiunea denumita Telefon de urgenta.

 1. NECONFORMITATI SI DESPAGUBIRI

12.1. Calatorul beneficiaza de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.

12.2. Calatorul are dreptul sa primeasca despagubiri adecvate din partea Agentiei de turism organizatoare pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati. Despagubirea se acorda fara intarzieri nejustificate, insa nu mai tarziu de 15 zile de la data probarii prejudiciului si a modului de calcul al acestuia.

12.3. Calatorul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care Agentia dovedeste ca neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii:

 1. a) este imputabila calatorului;
 2. b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila;
 3. c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.

12.4. In masura in care conventiile internationale cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeana limiteaza valoarea despagubirii sau conditiile in care este platita despagubirea de catre furnizorul unui serviciu de calatorie care face parte dintr-un pachet, aceleasi limitari sunt aplicabile si pentru Agentie, fiind in sarcina acesteia dovada aplicarii acestor limitari.

12.5. Despagubirea acordata fiecarui calator si pe care Agentia o va putea suporta in temeiul prezentului contract nu va depasi triplul pretului total al pachetului aferent calatorului prejudiciat, fara a afecta limitarile prevazute in conventiile internationale la care se refera paragraful anterior.

Limitarea de despagubire antementionata nu se aplica vatamarilor corporale sau daunelor provocate calatorului de Agentie in mod intentionat sau din neglijenta grava.

12.6. Drepturile la despagubiri sau la reducerea pretului recunoscute de prezentul contract nu aduc atingere drepturilor pe care le are calatorul in temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind raspunderea in caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, al Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care calatoresc pe mare si pe cai navigabile interioare si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care calatoresc cu autobuzul si autocarul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si in temeiul conventiilor internationale.

Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

12.7. Despagubirile sau reducerile pretului acordate in temeiul prezentului contract si despagubirile sau reducerile de pret acordate in temeiul regulamentelor si conventiilor internationale se deduc unele din altele pentru a se evita supracompensarea.

 1. INCETAREA CONTRACTULUI

Contractul inceteaza de drept o data cu finalizarea prestarii efective a ultimului serviciu aferent pachetului astfel cum este mentionat in documentele de calatorie.

 1. RECLAMATII

14.1. Calatorul informeaza fara intarzieri nejustificate Agentia, tinand cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie.

Informarea/Reclamatia se va face de catre calator, folosind unul din urmatoarele mijloace:

 1. a) apeland la serviciul non-stop de asistenta al TRAVELSMARTINFO SRL, tel 0725432749;
 2. b) prin e-mail la adresa: contact@travelsmartinfo.ro
 3. c) prin telefon/fax la TRAVELSMARTINFO SRL de la care s-a achizitionat pachetul de servicii de calatorie

14.2. Termenul de solutionare a reclamatiei este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data inregistrarii de catre TRAVELSMARTINFO SRL a reclamatiei

14.3. In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:

(a) neconformitatea nu poate fi remediata; sau

(b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

14.4. In cazul in care agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea potrivit paragrafului anterior sau cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia va raspunde conform art. 10 din prezentul Contract.

14.5. Informatii privind procedurile interne de solutionare a reclamatiilor ale Agentiei sunt disponibile la urmatorul link:  www.travelsmartinfo.ro.

14.6. De asemenea, in masura in care modul in care Agentia a solutionat reclamatia nu este satisfacatoare pentru calator, atunci acesta poate folosi mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.

In caz de disputa intre calator si Agentie, diferendul se poate solutiona printr-un mecanism alternativ de solutionare alternativa a litigiilor.

14.7. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile impotriva Agentiei pot fi prezentate voluntar de catre calator, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.

14.8. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

14.9. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici – http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

 1. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE REPATRIERE SI/SAU A SUMELOR ACHITATE DE CALATOR, IN CAZUL INSOLVENTEI

15.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolventei TRAVELSMARTINFO SRL, pentru pachetele de servicii de calatorie in care TRAVELSMARTINFO SRL are calitatea de Organizator, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei.

15.2. Rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolventei, se va face de catre entitatea mentionata in Anexa 1 a prezentului contract (emitentul instrumentului de garantare).

15.3. Perioada de raspundere, in cazul fiecarui contract de comercializare a pachetului de servicii de calatorie, incepe la data semnarii respectivului contract.

15.4. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de calator in baza prezentului contract, in masura in care serviciile relevante nu mai pot fi furnizate ca urmare a insolventei Agentiei.

15.5. In cazul in care in pachetul de servicii de calatorie este inclus transportul si calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, datorita insolventei Agentiei, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta in baza contractului, la care se adauga costul repatrierii.

15.6. In masura in care calatorul a beneficiat de repatriere organizata conform prevederilor prezentului contract de catre Agentie ori de catre o terta parte,

 1. a) in cazul nerespectarii de catre Agentie a obligatiilor contractuale, calatorul nu mai beneficiaza de nicio alta despagubire de la emitentul instrumentului de garantare;
 2. b) in cazul insolventei Agentiei, calatorul beneficiaza de rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta in baza contractului, fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de emitentul instrumentului de garantare.

15.7.  In cazul in care calatorul accepta oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, propusa de catre emitentul instrumentului de garantare pentru continuarea derularii pachetului in conditiile prevazute de prezentul ordin, acesta nu beneficiaza de nicio despagubire suplimentara.

15.8. Pentru serviciile de calatorie care nu au fost efectuate, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei de turism organizatoare, rambursarile se acorda fara intarzieri nejustificate potrivit conditiilor contractuale, cu respectarea prevederilor OG nr. 2/2018, la solicitarea calatorului.

In cazul in care Agentia de turism organizatoare aflata in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea calatorului, calatorul anunta imediat emitentul instrumentului de garantare.

15.9. In cazul in care calatorul solicita rambursarea sumelor achitate si/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative  catre emitentul instrumentului de garantare si catre Agentie, in copie, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; calatorul are obligatia sa pastreze documentele justificative, in original.

15.10. Calatorul poate solicita rambursarea sumelor achitate de calator si/sau a costului repatrierii in cazul Agentiei aflate in stare de insolventa, astfel:

 1. a) in situatia in care data incheierii executarii pachetului neexecutat/executat partial este anterioara datei declararii insolventei, in termen de maximum 30 de zile de la data declararii insolventei;
 2. b) in situatia in care data incheierii executarii pachetului este ulterioara datei declararii insolventei, in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii pachetului.
 3. c) in cazul in care in pachet este inclus transportul de pasageri si calatorul s-a aflat afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, rambursarea costului repatrierii solicitarea de rambursare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data repatrierii.

15.11. In situatia in care se dispune radierea persoanei juridice titulare a licentei de turism ca urmare a falimentului, calatorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct emitentului instrumentului de garantare in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.

15.12. Calatorul notifica in scris emitentul instrumentului de garantare al carui beneficiar este, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate de calator si/sau a costului repatrierii, in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii  catre Agentie. Apoi, in termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la alin. (9) sau (12), dupa caz, calatorul transmite emitentului instrumentului de garantare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
 2. b) confirmarile de primire ale solicitarilor anterioare adresate Agentiei si emitentul instrumentului de garantare, dupa caz;
 3. c) copiile de pe documentele de plata achitate, cum ar fi chitante, ordine de plata, fara ca enumerarea sa fie exhaustiva, in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;
 4. d) copiile de pe documentele de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

15.13. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre emitentul instrumentului de garantare a documentelor justificative de la calator.

Situatia in care se poate cerere restituirea despagubirii  15.14. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Agentia plateste sumele datorate calatorului, calatorul restituie emitentului instrumentului de garantare despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor achitate de aceasta.

15.15. Autoritatea competenta careia calatorul i se poate adresa in cazul in care serviciile sunt refuzate din cauza insolventei Agentiei este Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, Web: http://turism.gov.ro , E-mail: registratura@mturism.ro

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz.

Informarea calatorului   Informarea calatorului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal in executarea prezentului Contract, precum si in legatura cu drepturile sale in virtutea Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date s-a realizat prin intermediul Anexei 4 la Contract.

 1. DISPOZITII FINALE

17.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

17.2. In toate cazurile in care Anexa 3 (Cerintele speciale ale calatorului, acceptate de Agentia Organizatoare), parte integranta a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentului contract, prevederile Anexei 3 vor prevala.

17.3. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, anterior incheierii prezentului contract semnand Anexa 1 ori confirmand in alt mod receptionarea acesteia.

17.4. Contractul si orice drepturi sau obligatii care rezulta din sau in legatura cu acesta vor fi interpretate conform legilor din Romania.

 1. DOCUMENTELE ANEXA LA CONTRACT:
 2. Anexa 1 (Informatii pre-contractuale, drepturile calatorului, informatii privind pachetul);
 3. Anexa 2 Programul de calatorie, dupa caz;
 4. Anexa 3 (Cerintele speciale ale calatorului, acceptate de Agentia Organizatoare), dupa caz;
 5. Anexa 4 privind Nota de informare a calatorului asupra prelucrarii datelor cu caracter personal.

Incheiat, in 2 exemplare originale, partile semnatare atestand ca se afla in posesia cate unui exemplar.

Agenţia de Turism 

TRAVELSMARTINFO

TURIST
Director

Mihai Luca

Nume şi prenume:
Semnatura turist: